طلاق توافقی بدون مشاوره

طلاق توافقی بدون مشاوره

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گاهی دو نفر که با انگیزه بالا زندگی مشترک را شروع نموده‌اند به هر دلیلی به این نتیجه می رسند که ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و قصد دارند تا با توافق از یکدیگر جدا شوند و این متمدنانه‌ترین روش پایان بخشیدن به زندگی مشترک است. دادیاب نیز با درک این موضوع و احترام به زوجین که این روش را انتخاب نموده‌اند، جهت تسهیل این امر و ممانعت از بروز تشویش و اصطکاک میان طرفین با رویکرد پیشگیرانه، تخفیف ویژه‌ای را برای پرونده های طلاق توافقی به مدت محدود در نظر گرفته است.

شما برای این کار نیاز به صدور گواهی عدم امکان سازش و آزمایش عدم بارداری بانو دارید.

اگر زوجه از جانب همسرش وکالت در طلاق با حق توکیل داشته باشد، می تواند خود به همراه وکیل این روند را طی نمایند یا کل فرایند توسط دو وکیل انجام شود.

اگر تصمیم به طلاق توافقی دارید، تا مدت تخفیف ویژه دادیاب تمام نشده است، اقدام نمایید.

مبلغ فوق هزینه انجام خدمات توسط دو وکیل می باشد. همچنین هزینه های دادرسی  بر عهده‌ی شما خواهد بود که عدد آن حدود سیصد هزار تومان برآورد می شود. 

برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد مراحل طلاق توافقی بدست آوریذ، می‌توانيد مقاله " مراحل طلاق توافقی ؛ از توافق تا اجرا " را مطالعه نماييد.

خرید