حضور وکیل در جلسه انعقاد قرارداد

حضور وکیل در جلسه انعقاد قرارداد

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هنگام انعقاد قرارداد موارد متعدد بسیاری نیاز به دقت و بررسی دارد. در اغلب موارد هنگام امضای قرارداد مذاکرات و توافقات تازه‌ای صورت می گیرد که دارای تبعات حقوقی متعددی است. حضور یک وکیل دادگستری در کنار شما می تواند خطرات و تبعات حقوقی را تا حدود زیادی کاهش دهد. وکیل می داند که چه قراردادی به شاهد نیاز دارد، از شرایط و ویژگی هایی که شهود باید واجد آن باشند اطلاع دارد، می داند که احراز هویت طرف قرارداد بایستی چگونه صورت بپذیرد، مطلع است که پیوست های مورد نیاز که بایستی به امضای طرفین برسد کدام است، چگونگی مذاکره حین انعقاد قرارداد را هم با تجربه، علم و تخصص آموخته است و موارد متعدد دیگری که می بایست هنگام انعقاد قرارداد رعایت شود را نیز می داند و با رعایت این موارد و توانمندسازی شما، خطرات احتمالی را تقلیل می دهد. وکلای دادیاب با مبلغ ویژه ای که با لحاظ تخفیف در نظر گرفته شده است، شما را تا 2 ساعت در جلسات قراردادی همراهی خواهند نمود.

خرید