بررسی و مطالعه قرارداد

بررسی و مطالعه قرارداد

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بسیاری از ما در زندگی روزمره معاملات و تعاملات متعددی داریم که برای اغلب آن‌ها نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می کنیم اما آیا تمامی قراردادهایی که منعقد می کنیم صحیح و جامع و مانع است؟ آیا دو طرف نسبت به الزامات قانونی که نسبت به هر قرارداد وجود دارد آگاه هستند؟ در بسیاری مواقع نگارش یک جمله یا عبارت در متن قرارداد با این که مورد توافق هر دو طرف است لکن ممکن است منجر به بطلان یا بی اعتباری قرارداد از روز اول شده و طرفین را با چالش های جدی مواجه نماید. وکلا و متخصصیان دادیاب تا 10 صفحه قرارداد شما رو ظرف مدت سه روز بررسی نموده و موانع و الزامات قانونی را به شما اعلام می نمایند. همچنین نسبت به اعلام ریسک ها و خطرات قرارداد، شما را آگاه ساخته و نسبت به مستندسازی و مدیریت قرارداد نیز شما را توانمند خواهند ساخت. فراموش نکنید اغلب افرادی که امروز در محاکم قضایی درگیر پرونده ها هستند، روزی به یکدیگر اعتماد داشتند و با خوشحالی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند.

خرید