دکتر شهرام اصغری

وکیل دادگستری (قاضی بازنشسته)

درباره من
شهرام اصغری ، وکیل پایه یک دادگستری هستم و دارای سابقه بیش از دو دهه کار قضایی می باشم. در کنار قضاوت همواره موضوع ادامه تحصیل برایم از اهمیت خاصی برخوردار بود و به همین منظور دکترای حقوق خصوصی خود را از دانشگاه مازندران اخذ نمودم. پس از پایان فعالیت در قوه قضائیه کشور ، به کسوت وکالت درآمده و درحال حاضر صرفا پذیرای پرونده های مهم شما عزیزان می باشم.
تحصیلات
لیسانس حقوق
تهران
فوق لیسانس
حقوق خصوصی
تهران
دکترا
حقوق خصوصی
مازندران
سابقه کار
رییس شعبه دادگاه حقوقی
قوه قضائیه ایران
قاضی دادگاه تجدید نظر
قوه قضائیه ایران
پاسخ به سوالات