ساخت/خرید/فروش/حمل/نگهداری مشروبات الکلی

مجازات ارتکاب هر یک از عناوین مجرمانه این بخش 6 ماه تا یکسال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالا می باشد.