دعوی حق کسب و پیشه و تجارت

این امر به قراردادهای که پس از سال 76 منعقد شده اند، تعلق نمی‌گیرد. در قرارداهای پیش از آن، در واقع همان قدرت جذب مشتری و شهرت تجاری است که با استمرار فعالیت مستأجر در واحد تجاری ایجاد می‌شود. جهت جلوگیری از ورود خسارت در این حیطه نیز، ناگزیر از بهره‌جویی از وکلای تخصصی هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حق کسب و پیشه، مقاله " حق کسب و پیشه چیست و معیارهای تعیین حق کسب و پیشه بر چه اساسی است" را مطالعه نمایید.