دعوی افراز ملک مشاع از دادگاه

در جایی که عملیات ثبتی نسبت به ملکی خاتمه نیافته است (سند ثبتی ندارد) و یا در بین مالکین محجور و یا غایبی باشد و یا در صورتی که نظر اداره ثبت محل ملک مبنی بر عدم افراز ملک باشد ذی نفع می تواند از طریق دادگاه نسبت به افراز ملک مشاع طرح دعوی نماید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد افراز ملک مشاع در دادگاه، مقاله " افراز ملک مشاع چیست و چه ملکی غیرقابل افراز است" را مطالعه نمایید.

خدمات دادیاب

افراز ملک مشاع از طریق دادگاه نسبت به اداره ثبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار می باشد و برای اینکه بتوانید به درستی در این مسیر قدم بردارید و در مراجع ذی صلاح به مشکل نخورید بهتر است قبل از اقدام از یک وکیل ملکی متخصص در این حوزه مشورت گرفته و یا پرونده خود را به ایشان بسپارید تا بتوانید به نتیجه مطلوبی در روند پرونده کسب نمایید.