دعوی خلع ید

هنگامی که شما مالک ملکی باشید و دیگری بدون وجود قرارداد ، ملک مزبور را تحت تصرف و استفاده داشته باشد، با طرح این دعوا شما ملک را از ایشان بازستانده و در تصرف خودتان قرار می‌دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خلع ید ، مقاله " خلع ید چیست و حکم خلع ید در قانون ایران چگونه است" را مطالعه نمایید.