دعوی خلع ید

هنگامی که شما مالک ملکی باشید و دیگری بدون وجود قرارداد ، ملک مزبور را تحت تصرف و استفاده داشته باشد، با طرح این دعوا شما ملک را از ایشان بازستانده و در تصرف خودتان قرار می‌دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خلع ید ، مقاله " خلع ید چیست و حکم خلع ید در قانون ایران چگونه است" را مطالعه نمایید.

خدمات دادیاب

اگر کسی بدون قرارداد ملک شما را تصرف کرده و استفاده می کند می توانید طرح دعوای خلع ید نمایید و ملک را در تصرف خود قرار دهید. برای اینکار بهتر است از وکیل ملکی مشاوره گرفته تا براساس تجربه و تخصص خود به شما راهکاری ارائه دهد تا سریع تر ملک خود را از فرد متصرف پس بگیرید و یا پرونده را در اختیار وکیل قرار دهید تا بتواند در دادگاه از حق شما به بهترین نحو دفاع نماید.