دعوی رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

دعوی رفع مزاحمت زمانی مطرح می شود که شخصی بدون اینکه ملک شما را تصرف نماید برای شما در استفاده از ملکتان ایجاد مزاحمت می کند.

دعوی رفع ممانعت از حق زمانی مطرح می شود که شما دارای حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری هستید و مالک یا فرزندانش مانع استفاده شما از حق قانونی تان می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ممانعت از حق، مقاله " ممانعت از حق چیست و قوانین حقوقی در مورد آن چه می‌گویند" را مطالعه نمایید.

خدمات دادیاب

اگر کسی بدون اینکه ملک شما را تصرف نماید، برای شما ایجاد مزاحمت در ملک می کند شما می توانید دعوای مزاحمت ملکی را مطرح نمایید. برای طرح این دعوی نیاز به مشاوره با یک وکیل ملکی مجرب دارید تا بتواند بهترین راهکار را در اختیار شما قرار دهد و یا صفر تا صد پرونده را به وکیل بسپارد تا به نتیجه مطلوب برسد.