دعوی رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

دعوی رفع مزاحمت زمانی مطرح می شود که شخصی بدون اینکه ملک شما را تصرف نماید برای شما در استفاده از ملکتان ایجاد مزاحمت می کند.

دعوی رفع ممانعت از حق زمانی مطرح می شود که شما دارای حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری هستید و مالک یا فرزندانش مانع استفاده شما از حق قانونی تان می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ممانعت از حق، مقاله " ممانعت از حق چیست و قوانین حقوقی در مورد آن چه می‌گویند" را مطالعه نمایید.