دعوی الزام به تحویل ملک

هنگامی که ملکی به موجب قرارداد (مبایعه نامه و ...) به فروش می‌رسد، یکی از تعهدات فروشنده، تحویل ملک به خریدار است که شرایطی دارد. در صورت امتناع فروشنده از تحویل ملک با طرح این دعوا شما می‌توانید به حقوقتان برسید.

خدمات دادیاب

اگر فروشنده بعد از خرید ملک توسط شما، ملک را به شما تحویل نداده است شما می توانید به طرح دعوای الزام به تحویل ملک اقدام نمایید. به همین دلیل در این مسیر باید از یک وکیل ملکی متخصص کمک بگیرید و یا پرونده خود را به ایشان بسپارید تا بتواند به بهترین نحو از حق شما دفاع نماید.