دعوی ابطال ثبت علامت تجاری/ گواهینامه اختراع/ثبت طرح صنعتی

در موارد معینه‌ی قانونی امکان درخواست باطل شدن هر یک از موارد مزبور وجود خواهد داشت. یکی از ادعاهایی که در صورت اثبات می‌تواند منجر به ابطال گردد، بحث ورود موضوع به حوزه مالکیت عمومی (Public Domain) است. وکلای متخصص دادیاب را همواره مد نظر قرار دهید.