وارد کردن مشروبات الکلی

وارد کردن مشروبات الکی قاچاق محسوب می شود و واردکننده به 6 ماه تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود.