شکایت تخریب و اخلال در داده (هک)

هرگاه فردی به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا مختل کند یا سامانه های مخابراتی یا رایانه ای دیگری را از کار بیندازد یا گذرواژه را تغییر دهد تا افراد مجاز امکان دسترسی را نداشته باشند، حبس تا 2 سال یا جزای نقدی تا 4 میلیون تومان و یا هر دو آن‌ها در انتظار او خواهد بود و اگر به قصد اخلال در امنیت و آسایش مرتکب موارد فوق علیه سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری به کار می روند از جمله خدمات درمانی برق و آب گردد، می بایست خود را آماده ی تا 10 سال حبس نماید. از جمله موارد مرتبط با این موضوع " هک کردن"  و " ایجاد و انتقال" ویروس های رایانه ای خواهد بود.