دعوی فسخ قرارداد (ملکی)

فسخ یعنی انحلال یک‌طرفه قرارداد فروش بدون رضایت طرف مقابل. برخی شرایط فسخ در قانون و الباقی از طریق درج در قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وقوع هر یک از این شروط، یکی از طرفین حق فسخ پیدا می‌کند که جهت استفاده از این حق می‌بایست ابتدا مراتب را به طرف دیگر اعلام نموده و سپس از دادگاه صالح تنفیذ آن را درخواست نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فسخ قرارداد ، مقاله " شرایط فسخ قرارداد و آثار حقوقی مرتبط با فسخ" را مطالعه نمایید.