دعوی فسخ قرارداد (ملکی)

فسخ یعنی انحلال یک‌طرفه قرارداد فروش بدون رضایت طرف مقابل. برخی شرایط فسخ در قانون و الباقی از طریق درج در قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وقوع هر یک از این شروط، یکی از طرفین حق فسخ پیدا می‌کند که جهت استفاده از این حق می‌بایست ابتدا مراتب را به طرف دیگر اعلام نموده و سپس از دادگاه صالح تنفیذ آن را درخواست نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فسخ قرارداد ، مقاله " شرایط فسخ قرارداد و آثار حقوقی مرتبط با فسخ" را مطالعه نمایید.

خدمات دادیاب

شرایط فسخ قرارداد نیز شرایط پیچیده ای می باشد و بدون آگاهی از قوانین مرتبط با فسخ و قانون قراردادها نمی توانید نتیجه مطلوبی از طریق دادگاه ذی صلاح دریافت نمایید. به همین دلیل باید برای طرح این دعوی به یک وکیل ملکی مراجعه نمایید و یا از ایشان مشاوره دریافت نمایید تا شما را در این مسیر راهنمایی کند.