شکایت تخریب اموال

اگر فردی عامدانه اقدام به تخریب اموال و آتش زدن جنگل، خرمن، محصول زراعی، منازل و اموال دیگران (اعم از منقول یا غیر منقول)، اشیاء، اسناد و ... نماید، اگر عمل ارتکابی مشمول محاربه نشود، در موارد متفاوت به مجازات حبس محکوم می شود. برخی اعمال ساده از جمله پاره کردن و پنچر کردن لاستیک خودروها، شکستن برف پاک کن و اعمالی از این قبیل که در جامعه مشاهده می کنیم، از مصادیق این عنوان مجرمانه می باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مجازات تخریب اموال ، مقاله "حکم تخریب اموال چیست و تخریب اموال شامل چه مواردی می شود" را مطالعه نمایید.