شکایت جعل رایانه ای و استفاده از محتوای مجعول

هرگونه کار متقلبانه در رابطه با امور رایانه ای و مخابراتی از جمله ایجاد داده‌های قابل استناد یا تغییر آن‌ها یا تغییر متقلبانه داده‌های موجود در کارت حافظه و تراشه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، شما را در معرض تا پنج سال حبس یا ده میلیون تومان جریمه یا هر دو قرار می دهد.همچنین اگر می‌دانستید که داده ها یا کارت ها یا تراشه هایی که از آنها استفاده کرده اید، جعلی هستند، آماده باشید تا 5 سال حبس یا 10 میلیون تومان جریمه و یا هر دوی آن‌ها را متحمل شوید!