جرائم رایانه ای علیه عفت عمومی

هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده(فلش، هارد) محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید، ذخیره یا نگهداری کند به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی یا هردو محکوم می شود. ارسال محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر نیز جرم است و مجازات جزای نقدی دارد.چنانچه این اعمال حرفه شخص باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب این اعمال شود هم مجازات حبس و هم جزای نقدی خواهد داشت. اگر فرد دیگری را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل کند یا آموزش دهد یا به ارتکاب اعمال منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا تسهیل کند یا آموزش دهد نیز مجازات حبس یا جزای نقدی در انتظار او خواهد بود.