طرح شکایت در شورای رقابت

در اغلب کشورهای جهان قواعد ضد انحصار و ضد تراست وجود دارند. در کشور ما نیز مرجع ذی‌صلاح مبارزه با انحصار، شورای رقابت می باشد. هر گاه در عرصه ی مالکیت فکری اموری از جمله ادغام، تملک و ... صورت پذیرد که ناقض قواعد رقابت بوده و انحصارزا باشند، می‌توان نزد شورای رقابت نسبت به این اعمال و وقایع حقوقی، طرح دعوی نمود. شورای رقابت و قواعد مرتبط با آن به شدت تخصصی، ظریف و دقیق بوده و بدون تخصص وکالت به سراغ آنان رفتن، خطایی است شگرف.