شکایت خیانت در امانت

 اگر شخصی مالی که قانوناً مالک یا متصرف آن بوده است را به عنوان امانت به فردی بدهد و قرار بر این بوده که مال برگردانده شود و یا استفاده خاصی از آن شود و فرد بر خلاف قرار، آن را صاحب شده است یا از بین برده است و یا گم کرده است، مجازات حبس به دلیل ارتکاب خیانت در امانت در انتظار آن شخص می‌باشد. اگر می‌خواهید دادخواست خیانت در امانت دهید یا شکایت خیانت در امانت طرح کنید و یا وکیل خیانت در امانت متخصص بگیرید، این قسمت سامانه را از دست ندهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خیانت در امانت، مقاله "جرم خیانت در امانت و مجازات‌های آن در قانون ایران" را بخوانید.