ابطال رأی داور

قواعد و مقررات مرتبط با داوری در نظام حقوقی ایران بسیار پراکنده بوده که از آن جمله می‌توان به باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نمود. در ماده 489 این قانون موارد هفتگانه ابطال رأی داوری تصریح شده است که به علت اهمیت بالا، ابطال رأی داوری می‌بایست مؤکداً توسط متخصصین صورت پذیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد داوری حقوقی ، مقاله " شرایط داوری حقوقی چیست و قانون ایران درخصوص آن چه می گوید" را مطالعه نمایید.