درخواست تعیین داور از دادگاه

زمانی که طرفین، موضوع اختلاف را از طریق شرط داوری یا قرارداد مستقل، به داوری ارجاع داده باشند، در موارد متعدد این درخواست قابل طرح خواهد بود، از جمله این که یکی از طرفین از معرفی داور منتخب یا پیشنهادی خود امتناع نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد داوری حقوقی ، مقاله " شرایط داوری حقوقی چیست و قانون ایران درخصوص آن چه می گوید" را مطالعه نمایید.