دعوی ابطال صلح نامه | هبه نامه (ملکی)

دعوی ابطال صلح نامه یا هبه نامه درصورتی که صلح کننده یا هبه کننده اهلیت نداشته باشد و یا در صورتی که ذی نفع مدعی جعل و انکار و تردید باشد و یا در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و یا در صورت معاملات معارض قابل طرح است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عقد هبه ، مقاله "عقد هبه چیست و رجوع از هبه در چه صورتی انجام می شود" را مطالعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فواید صلح ، مقاله "عقد صلح چیست و در مورد انواع صلح و فواید آن بیشتر بدانید" را مطالعه نمایید.

خدمات دادیاب

دعوی ابطال صلح نامه و یا هبه نامه از پیچیدگی های زیادی برخوردار می باشد و برای اینکه بتوانید در این دعوی به نتیجه مطلوبی برسید بهتر است از یک وکیل ملکی مجرب مشاوره دریافت نمایید و یا پرونده خود را در هر مرحله ای قرار دارد به ایشان بسپارید تا در آینده گرفتار هزینه های بیشتری نشوید.