دعوی ابطال قرارداد عادی (ملکی)

قراردادهای عادی نسبت به املاک در شرایطی قابل ابطال هستند. اگر قراردادی باطل باشد گویی از ابتدا شکل نگرفته است و آثاری بر آن بار نمی‌شود لکن اگر قراردادی فسخ شود آثار آن از زمان انعقاد تا زمان فسخ معتبر خواهد بود. از جمله مواردی که منجر به بطلان قرارداد می شود عبارتند از جنون یکی از طرفین، نامشروع بودن جهت معامله و ...

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معامله فضولی ، مقاله " معامله فضولی چیست و حکم کیفری معامله فضولی در قانون را بدانید" را مطالعه نمایید.