دعوی ابطال سند رسمی (ملکی)

تعجب نکنید! حتی سند رسمی مالکیت یا همان سند تک برگی، سند منگوله دار و ... را نیز می‌توان باطل کرد. ابطال سند رسمی مالکیت به دلایل متفاوتی امکان‌پذیر است که یکی از آن‌ها بطلان قراردادی است که سند رسمی بر اساس آن تنظیم شده است. با دادیاب در عالم حقوق هیچ چیز ناممکن نیست.