شکایت کیفری تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

اگر فردی بدون مجوز قانونی و از روی عمد ملکی را که در تصرف شما بوده است، تصرف کند یا این‌که مانع شما از استفاده از ملکتان یا حقی که در ملک دیگری دارید شده یا در استفاده شما مزاحمت ایجاد نماید، مرتکب جرم شده و در صورت اثبات، حبس در انتظارش خواهد بود. پیچیدگی های این مسائل را در همین لحظه به دادیاب سپرده و به زندگی روزمره خود بپردازید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تصرف عدوانی کیفری و مجازات آن، مقاله " تصرف عدوانی چیست؛ چه عواقب و مجازاتی در قانون ایران دارد" را مطالعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ممانعت از حق، مقاله " ممانعت از حق چیست و قوانین حقوقی در مورد آن چه می‌گویند" را مطالعه نمایید.