شکایت معامله به قصد فرار از دین (بدهی)


اگر فردی بدهی داشته باشد، یا دینی از دیگری بر گردنش باشد و با قصد عدم پرداخت دین، اموالش را به دیگری منتقل نماید، به حبس تا دوسال محکوم می شود. یکی از پرتکرارترین این موضوعات در حال حاضر در دعوی مهریه مطرح می شود که شوهر برای پرداخت نکردن مهریه، اموالش را به دیگران منتقل می نماید. نکات ظریف و دقیقی در این دعوا وجود دارد که مشاوران و وکلای ما جهت یاری شما در خدمت هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرار از دین در معامله، مقاله " فرار از دین در معامله و شرایط معامله به قصد فرار از دین در قانون جدید" را مطالعه نمایید.