مطالبه نفقه فرزند

نفقه فرزندان همان "پول تو جیبی" است که بر اساس قانون فرزندان پسر تا 18 سالگی یا تا زمانی که در منزل پدر ساکن بوده و تحصیل می کنند و فرزندان دختر تا ازدواج اگر شاغل نباشند، می‌بایست از پدر (در صورت حیات) دریافت نمایند. در صورتی که این شرایط وجود داشت و پدر نفقه فرزندان خود را پرداخت نکرد، می توانند از طریق قانونی به حق و حقوق خود برسند و از آنجایی که دعوای نفقه فرزند جزئی از حقوق خانواده محسوب می شود، باید از وکیل خانواده باتجربه کمک گرفته شود تا روند پرونده به درستی و با نتیجه مطلوب انجام شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدارک لازم برای ازدواج موقت ، مقاله " احکام ازدواج موقت و شرایط صیغه موقت بدون اجازه پدر" را مطالعه نمایید.