مطالبه نفقه زن (زوجه)

به مبلغی که عرفاً برای امرار معاش و هزینه‌های جاری زوجه می‌بایست توسط زوج به ایشان پرداخت شود، نفقه گفته می‌شود که گذشتگان اصطلاح "خرجی" را برای آن به کار می‌بردند. در عقد دائم پرداخت نفقه‌ی زوجه وظیفه‌ی زوج است که میزان آن در دادگاه با نظر کارشناس تعیین می‌گردد و عدم پرداخت آن در قوانین، جرم تلقی شده است. اگر به دنبال موضوعات مرتبط با نفقه زن از جمله شکایت نفقه، دادخواست نفقه، مطالبه نفقه، درخواست نفقه و وکیل نفقه متخصص هستید، دادیاب برای خدمت رسانی آماده است. 
دعوی نفقه زن یکی از دعاوی مزبوط به حقوق خانواده می باشد که برای پیگیری های قانونی نیاز به متخصص در این حوزه دارد. افرادای که در این حوزه می توانند به شما کمک کنند تا بتوانید حق خودتان را بستانید وکلای متخصص خانواده می باشند. وکیل خانواده می تواند در همه حوزه های مرتبط با مسائل زناشویی و جدایی و حق و حقوق های زوجین به شما کمک کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نفقه، مقاله " نفقه چیست و در چه صورتی نفقه زن قابل مطالبه نیست" را مطالعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط صیغه موقت در دفترخانه ، مقاله "احکام ازدواج موقت و شرایط صیغه موقت بدون اجازه پدر " را مطالعه نمایید.