دعوی رفع تصرف عدوانی

در این دعوا عناصر سه‌گانه اگر اثبات شوند حکم به نفع شما صادر خواهد شد. الف- سبق تصرف خواهان (یعنی خواهان پیش از خوانده که متصرف فعلی ملک است، موضوع دعوی را در تصرف داشته است) ب- لحوق تصرف خوانده (یعنی ملک در حال حاضر در تصرف خوانده بوده و این تصرف پس از تصرف خواهان باشد) ج- تصرف به نحو عدوان (یعنی سبب تصرف قرارداد، قانون یا توافق طرفین نبوده و غاصبانه باشد) در صورت اثبات این سه رکن شما می‌توانید در دعوی رفع تصرف عدوانی از دادگاه صالح رأی بگیرید. شما در این بخش به وکیل تصرف عدوانی متخصص در دادخواست تصرف عدوانی، دعوای تصرف عدوانی، دادخواست رفع تصرف عدوانی و دعوای رفع تصرف عدوانی دسترسی خواهید داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تصرف عدوانی، مقاله " تصرف عدوانی چیست ؛ چه عواقب و مجازاتی در قانون ایران دارد" را مطالعه نمایید.

خدمات دادیاب

دعوای تصرف عدوانی دارای شروطی می باشد و از پیچیدگی های زیادی برخوردار می باشد. برای اینکه بتوانید در این دعوی به نتیجه مطلوبی برسی حتما باید از یک وکیل ملکی متخصص مشاوره دریافت نمایید و یا پرونده خود را به وکیل بسپارید تا براساس تجربه و تخصصی که در این حوزه دارد بهترین عملکرد را داشته باشید.