مشروبات الکلی

با توجه به حرام بودن مشروبات الکلی ( مسکرات ) قانون گذار تقریبا هر رفتاری که با این موضوع مرتبط باشد را جرم تلقی کرده است ، اعم از : نوشیدن ، حمل ، تولید ، نگهداری ، خرید یا فروش و قاچاق آن . اگر شما مرتکب این اعمال شوید گاهی تا 5 سال حبس انتظارتان را می کشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون و جرم مشروبات الکلی ، مقاله "قوانین، جرائم ومجازات‌های مرتبط با مشروبات الکلی" را مطالعه نمایید.